Přemek Kubák
post-title Vláda schválila přípravy první části průplavu Dunaj-Odra-Labe https://www.premekkubak.cz/wp-content/uploads/ship-3493887_1920.jpg 2020-10-05 12:03:47 yes no Posted by Rubrika: Informace | Úvahy

Vláda schválila přípravy první části průplavu Dunaj-Odra-Labe

Rubrika: Informace | Úvahy
Vláda schválila přípravy první části průplavu Dunaj-Odra-Labe

Nechci se pouštět do polemiky, jestli je tento plán dobrý, nebo špatný, ani jestli je proveditelný či nikoli. Jen se tak pojďme podívat, kolik těchto plánů už v historii existovalo.

Pojďme si říct něco o historii

  • 1375 – Karel IV uvažuje o propojení Dunaje a Vltavy (a tím i Labe). Spojení mělo vést přes Šumavu a dokonce se údajně začalo i kopat.
  • 1653 – Moravský zemský sněm za podpory říšsko-německého císaře a českého krále Ferdinanda III. zvolil zvláštní komisi pro usplavnění řeky Moravy a její propojení s řekou Odrou. Více informací na Wikipedii.
  • 1700 – Lothar Vogemont (nizozemský duchovní) sepsal pojednání o užitečnosti propojení.
  • 1719 – Plukovník Norbert Wenzel von Linck z Uherského Hradiště vypracoval projekt na splavnění Moravy, kde byl navržen i průplav k Odře odbočující z Bečvy.
  • 1722 – Podle návrhu Norberta Wenzela byla vybudována plavební komora u Rohatce.
  • 1873 – Vypracovali prof. Oelwein a Ing. Pontzen projekt průplavu Dunaj–Odra. Ten měl mít nosnost až 240 tun.
  • 1893 – Vídeňské ministerstvo obchodu vypracovalo projekt dunajsko-oderského průplavu s napojením na Labe, Vislu a Dněstr.
  • 1900 – Obchodní a živnostenská komora v Praze vznesla požadavek, aby byl vybudován průplav Dunaj–Odra–Labe. 11. června 1901 byl podepsán Vodocestný zákon, ve kterém byla zakotvena i výstavba průplavu Dunaj–Odra–Labe. Stavba měla začít v roce 1904.
  • 1918 – 1938 – O stavbě průplavu uvažuje i Tomáš Baťa a Jan Antonín Baťa.
  • 1938 – Podepsán Německo-československý protokol o způsobu uskutečnění odersko-dunajského průplavu a jeho labské větve. Slavnostní výkop průplavu Odersko-dunajského byl proveden 8. prosince 1939.

Takže si myslím, že se ani v příštích 100 letech nekopne do země.

Zdrojem informací je článek o průplavu Dunaj – Odra – Labe na Wikipedii.