Přemek Kubák
post-title Proč je drahá elektřina https://www.premekkubak.cz/wp-content/uploads/banknotes-82948_1280.jpg 2022-10-03 12:45:43 yes no Posted by Rubrika: Blog | Úvahy

Proč je drahá elektřina

Rubrika: Blog | Úvahy
Proč je drahá elektřina

Jsem profesí elektrikář s mnohaletou praxí, pracující nyní jako tvůrce webových stránek a webový analytik. Proto se často a rád přehrabuji v datech, která systematizuji do jasných a přehledných informací srozumitelných pro obyčejné lidi.

Zlobí mě, kolik mýtů vzniklo okolo ceny elektřiny, plynu a kolik se na ně nabalilo bláznivě – konspiračních teorií a nesmyslů. Abych alespoň mikroskopicky osvětlil onen informační balast, sepsal jsem tento článek.

Na úvod trocha čísel ohledně úspor

V Evropské Unii, jejíž elektrizační soustava je, a musí být propojená, a těžíme z výhod tohoto propojení již od devadesátých let, žije 450 milionů lidí. To odpovídá cca 100 milionům domácností (jedná se o hrubý, ale dostačující odhad). Kdyby se každé domácnosti podařilo snížit spotřebu o pouhých 100 kWh ročně, což při běžné spotřebě rodinného domu odpovídá cca 2,5% a u bytu cca 5%, tak by roční úspora činila 10 TWh. To je cca 75% roční výroby Dukovan nebo třeba výroba 3 tepelných elektráren jako je Prunéřov I. Takovou úsporu lze dosáhnout pouhým poctivým zhasínáním místností nebo například snížením vytápění domácností o necelý 1 stupeň Celsia.

Opravdu vyrábíme dostatek elektřiny?

Když je něčeho nedostatek, tak se to zdražuje. Když někdo to zdražení zarazí, tak způsobí ještě větší nedostatek dané suroviny a taky to, že stát musí prodejci suroviny doplácet zbytek ceny. A protože neklesla spotřeba, tak doplácí fakt hodně. Evropa má propojené energetické sítě a plynu a elektřiny je nedostatek. Ano, my jsme vývozci elektřiny a máme vyšší výrobní kapacitu než kolik spotřebováváme. Ale nejsme na celém území energeticky soběstační díky distribuční síti. Proto třeba severní Morava trvale dováží energií z Polska. Navíc je to tak, že máme instalovaný výkon 18 GW a spotřebováváme ve špičce cca 8 až 10, ale 3 GW výkonu jsou nestabilní obnovitelné zdroje, takže stabilního výkonu máme k dispozici 15 GW. Z toho je vždy něco odstaveno. Podobně nebo i hůře je na tom celá Evropa. Pak už stačí jen aby přišlo sucho, muselo se odstavit pár reaktorů, k tomu nějaký problém s dovozem paliva a překotné zavírání elektráren z ekologických důvodů nebo kvůli jejich stáří a je vymalováno a problém je na světě. No a to, že posíláme téměř trvale 2 GW ven je z části i proto, že energii potřebujeme vyvážet. Jednak je to kvůli příjmům, pak je to dané smluvně, ale i technicky. Elektrárnu totiž nejde třeba na 2 roky vypnout a pak ji bez problémů nahodit. Takže my musíme trvale provozovat ten výkon, který chceme mít vždy připraven. No a tak vyvážíme a asi 5% naší výroby obchodujeme na burze. Ano ano, jen 5%. Populisté jsou buď neinformovaní, nebo vědomě lžou když říkají lidem, že všechno vyvážíme a draze nakupujeme zpět.

Vysoká cena elektřiny indikuje, že jedeme nadoraz

Prudké zdražování elektřiny nastalé díky stanovování ceny pomocí závěrných elektráren (ne vždy to nutně musí být plynové, ale teď jsou), je geniálně vymyšleno a má nás varovat – „Bacha, jedete na doraz a máte málo energie, tak začněte brutálně šetřit, abyste se dostali zpět do rozumné spotřeby a tím i ceny“. Je to tedy indikátor a bylo by totálně špatné tento indikátor vypnout. Zastropování a jiná opatření jsou jen pilulka od bolesti, ale my musíme po jejím podání urychleně řešit příčinu, tedy nedostatek elektřiny a plynu. Musíme šetřit a pokud má být motivátorem cena, tak ok, ale měli bychom vědět, že šetřit musíme ne kvůli ceně, ale kvůli nedostatku elektřiny a plynu … Ale my nechceme šetřit a chceme mít stejnou cenu i stejný energetický komfort a přitom jsme jaksi „omylem“ povypínali soustu zdrojů. Z toho viním do jisté míry stárnutí, ale z větší míry aktivisty, kteří probublali do politiky a jaksi ji překotně prozelenili bez toho, abychom měli dostatečně uvedené do praxe moderní méně či úplně nefosilní (tedy míněno neuhelné, neropné, neplynové) technologie.

Zastropování ceny je jako vyšroubovat varovnou kontrolku

Například Španělé oddělením cen elektřiny od ceny plynu (neurčují teď cenu elektřiny na svém trhu pomocí ceny výroby v závěrných elektrárnách, jako to dělá zbytek Evropy) vyšroubovali kontrolku indikující problém (zvaný nedostatek energie) a tváří se, že tím problém zanikl. Chraň nás bůh od toho, aby se jejich postupem inspirovali i ostatní země Evropy.

Green deal a Energiewende – nic se nemá lámat přes koleno

Často ze zdražování obviněné povolenky mírně zdražují elektřinu, ale opravdu jen mírně. Povolenky byly zavedeny proto, aby motivovaly výrobce vyrábět ekologicky. Nás má pak ve finále motivovat vysoká cena elektřiny, daná spíše tím principem, že se cena stanovuje podle nejdražšího aktuálně vyrábějícího zdroje. Povolenky byly vymýšlené jako motivační prvek pro výrobce, pro časy, kdy energetika běží v nějakém normálním režimu. Nikdo nepočítal s tím, že paralelně s povolenkami budou jedno, nebo více paliv pro elektrárny prodražovat válka, sucho, inflace, postcovidový hlad po energii a hlad po různých sekundárně potřebných surovinách. Vidět povolenky jako příčinu a řešení, tedy nelze. Nicméně revizi by si zasloužily.

Rychlé a bezbolestné řešení

Existovalo před 20 lety. Nyní již žádné takové není. Přesto to ale není tragédie a myslím si, že jsme schopní to zvládnout. Řešení je – šetřit, šetřit, šetřit a modernizovat elektrizační soustavu. Tedy více vyrábět, lépe distribuovat a uchovávat vyrobený výkon. Žádné burzovní či jiné čurymury fuk řešení, o kterém mluví mnozí politici a experti není.